Smarter_way_USA

Ghidul actionarului – Tot ce trebuie sa stii daca esti actionar intr-o companie

Odata cu achiztionarea primelor actiuni in cadrul unei companii vei obtine noi drepturi, dar si obligatii legale. Care sunt cele mai importante dintre acestea si cum arata viata unui actionar?

Actiuni, actionari si bursa

Actiunea reprezinta dreptul de proprietate al posesorului acesteia asupra unei parti dintr-o anumita societate comerciala. Cu cat o persoana detine mai multe actiuni intr-o companie, cu atat acesta are o putere mai mare de decizie in cadrul acesteia. Pentru detinatorii de actiuni exista doua principale surse de castiguri: dividendele acordate de catre compania care le-a emis si castigurile rezultate din cresterea efectiva a pretului actiunilor .

Actionarul este detinatorul de actiuni si cel care din punct de vedere legal beneficiaza de drepturile ce provin din posesia acestora. Un “actionarul semnificativ” este o persoana fizica, persoana juridica sau un de persoane care actioneaza impreuna (in mod “concertat”) si care detina direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie.

Bursa reprezinta locul unde se intalnesc cererea si oferta de actiuni si alte valori mobiliare. In Romania exista doua burse, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) fiind principala piata pentru actiuni, in vreme ce Sibiu Stock Exchange (Bursa din Sibiu – Sibex) este principala piata pentru contracte futures.

Cum iti dovedesti calitatea de actionar?

Societatile pe actiuni trebuie sa tina un registru al actionarilor care sa arate numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor.

Conform legislatiei pietei de capital, registrul actionarilor este disponibil ata la societate, cat si la Depozitarul Central – institutia care efectueaza operatiunile de depozitare a actiunilor tranzactionate pe piata de capital. Extrasul de cont este documentul care iti atesta existenta actiunilor in contul si pe numele tau.

Oferte adresate actionarilor

Odata dobandita calitatea de actionar, vei observa ca in cadrul societatii se pot produce schimbari ale caror rezultat sa se concretizeze prin modificarea structurii actionariatului.

Oferta publica de cumparare reprezinta oferta unei persoane de a cumpara actiuni, adresata tuturor detinatorilor acestora. Initierea unei asemenea oferte este anuntata prin intermediul bursei si prin intermediul mass-media.

Oferta publica de preluare voluntara este oferta publica de cumparare, adresata tuturor actionarilor, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.

In cadrul unei oferte publice de cumparare/ preluare, ofertantul anunta pretul in bani, actiuni sau ca o combinatie intre acestea. Pretul in cadrul ofertelor publice de cumparare/ preluare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre: cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a documentatiei de oferta, sau pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentatiei de oferta. In situatia in care nu este aplicabil nici unul din criteriile acestea, pretul de cumparare este cel putin egal cu activul net pe actiune conform ultimei situatii financiare a societatii.

De notat ca ofertele publice nu sunt de fiecare voluntare. O persoana care,ca urmare a achizitiilor sale sau ale persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, detine mai mult de 33% din drepturile de vot dintr-o companie este obligata sa lanseze o oferta publica obligatorie adresata tuturor detinatorilor de aciuni si avand ca obiect toate detinerile acestora cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei detineri.

Squeeze-out sau cand esti obligat sa iti vinzi actiunile

In legislatia pietei de capital este prevazuta o singura situatie in care micii actionari sunt fortati sa isi vanda titlurile. Astfel, un actionar minoritar din cadrul unei societati (in care actionarul majoritar detine peste 95% din capitalul social sau a achizitionat in cadrul ofertei publice de cumparare actiuni reprezentand mai mult de 90% din cele vizate in cadrul ofertei) poate fi obligat sa vanda actiunile detinute in cazul in care actionarul majoritar ii solicita acest lucru (squeeze-out). Aceasta decizie este in general luata atunci cand actionarul majoritar al unei companii vrea sa o retraga de pe bursa (delistare).

Pe Bursa de Valori Bucuresti exista doua exemple semnificative in acest sens, si anume procedurile de squeeze-out de la Policolor si Eurom Bank (actuala Bank Leumi).

Drepturi ale actionarilor

Orice actiune platita da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel. Actul constitutiv poate limita numarul voturilor apartinand actionarilor care poseda mai mult de o actiune. Inainte de AGA, unul sau mai multi actionarii, care individual sau impreuna detin cel putin 5% din companie, au dreptul dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Dreptul de a se retrage din societate – Daca societatea isi muta sediul in strainatate, isi schimba forma sau obiectul de activitate, fuzioneaza sau se divizeaza, actionarii care nu au votat in favoarea acestor schimbari in cadrul AGA au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea de catre societate a actiunilor detinute intr-un interval de maxim 30 de zile de la publicarea hotararii AGA in Monitorul Oficial.

Dreptul la dividende – Dividendul este cota-parte din profitul societatii care se distribuie fiecarui actionar existent la data de referinta pentru AGA, proportional cu detinerile sale si daca AGA a hotarat utilizarea profitului pentru plata dividendelor.

Dividendele se acorda o singura data pe an, deoarece ele sunt platite din profitul realizat de societate. Daca societatea nu a inregistrat profit, atunci nu se pot acorda dividende.

Dreptul de convocare AGA – Unul sau mai multi actionarii, care individual sau impreuna detin cel putin 5% din companie, pot solicita convocarea AGA. La cererea actionarilor, Consiliul de Administratie convoaca Adunarea.

Dreptul de a-i sesiza pe cenzori sau auditorii interni – In cazul societatilor in care au fost desemnati auditori interni, potrivit legii, orice actionar are dreptul sa reclame acestora faptele despre care cred ca trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie, respectiv consiliul de supraveghere. Cenzorii si auditorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele si daca acestea din urma sunt tinute regulat.

Dreptul de a actiona in justitie societatea – Ca parte a drepturilor tale conferite de lege, actionarii pot da in judecata societatea atunci cand considera ca aceasta nu si-a respectat obligatiile. Obiectivul principal al ASF in calitate de autoritate nationala de reglementare si supraveghere a pietei financiare ne-bancare este de a asigura protejarea drepturilor investitorilor.

Dreptul de a fi informat – Companiile listate sunt obligate sa isi informeze actionarii cu privire la mai multe aspecte ce tin de aceasta. Printre cele mai importante informari se afla cele cu privire la :

  • anuntul preliminar de oferta publica de cumparare/preluare;
  • organizarea AGA si exercitarea dreptului de vot;
  • alocarea si plata dividendelor
  • rapoartele trimestriale, semestriale si anuale (inclusiv raportul auditorului financiar),
  • toate achizitiile sau vanzarile de active care depasesc 10% din valoarea totala a activelor unei societati
  • in cazul operatiunilor de achizitie sau vanzare a actiunilor, care fac ca drepturile de vot detinute de o persoana sa atinga, sa depaseasca sau sa scada sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, {etoroCFDrisk}% sau 90% din totalul drepturilor de vot;

Mai multe detalii pe sectiunea de educatie a ASF


Vezi reducerile de sezon din magazinele:

eMag , Evomag , Libris , Vegis , QuickMobile , FashionDays


Nu uita sa dai SHARE daca ti-a placut acest articol!


Investește la bursă prin:

76% din conturile CFD de retail pierd bani

NOTE & Risk warnings: Your capital is at risk. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.17% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. I AM NOT A FINANCIAL ADVISOR and THIS IS NOT INVESTMENT ADVICE. I am just sharing my opinion and views alone on the market. What you do with your own money is your own responsibility. Seek a licensed CPO or financial advisor before you make any investments. Any references to historical price movements or levels is informational and based on external analysis and we do not warranty that any such movements or levels are likely to reoccur in the future. The financial services provided by this website carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose. Please be advised that certain products and/or multiplier levels may not be available for traders from EEA countries due to legal restrictions.

In ce investim la bursa ?

Investeste in actiuni la bursa:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.