Smarter_way_USA

Dictionar termeni bursieri

ACTIONAR MAJORITAR Acționar majoritar este acționarul care deține, individual sau in mod concertat cu alți acționari, peste 50% din capitalul social (sau din drepturile de vot) al unei societați comerciale sau economice.
ACTIONAR SEMNIFICATIV Persoana fizica, persoana juridica sau grup de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.
ACTIUNE O actiune reprezinta o parte din companie care iti da dreptul de proprietate asupra unei anumite cote din acea companie. Daca o persoana investeste in actiuni, devine co-proprietar al companiei emitente sau actionar. Companiile vand actiuni catre public pentru a atrage capital, adica banii necesari pentru investitii si, in general, pentru orice demers necesar dezvoltarii afacerii. Asadar, in termeni simpli, actiunile ofera investitorilor dreptul de proprietate in companii in schimbul sumei platite. Acest drept de proprietate inseamna pentru actionari dreptul de a incasa, proportional cu participatia lor, parte din profiturile viitoare ale companiei distribuite ca dividende, precum si dreptul de a participa si a vota in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, influentand pe masura puterii lor de vot directia de business a companiei. Actiunile companiilor listate sunt cumparate si vandute zilnic pe toate bursele de valori, inclusiv pe BURSA DE VALORI BUCURESTI. Pretul actiunii creste sau scade in functie de cat sunt dispusi participantii la piata, investitorii, sa plateasca pentru aceasta la un moment dat. Cel mai des actiunile sunt dematerializate si se tranzactioneaza electronic.
ACTIUNI CICLICE Actiunile ciclice sunt actiuni detinute intr-o industrie sensibila la ciclul de afaceri. Veniturile generate de acestea, precum si pretul actiunilor se pot diminua dramatic daca economia intra in declin si acestea se pot majora semnificativ cand economia se dezvolta. Deoarece veniturile acestora tind sa fluctueze destul de mult, actiunile ciclice sunt de obicei mai riscante si mai volatile fata de ACTIUNILE DEFENSIVE. Printre industriile ciclice se numara: industria auto, a otelului, a cuprului, a aluminiului, producatoare de masini si cea imobiliara. Cel mai potrivit moment pentru achizitionarea acestor actiuni este la finele recesiunii ciclului de afaceri, iar cel pentru vanzare este cand ciclul atinge varful.
ACTIUNI COMUNE / ORDINARE Titluri de valoare care reprezinta proprietatea asupra unei parti dintr-o companie si care confera detinatorului drept de vot. Detinatorii de ACTIUNI comune pot obtine DIVIDEND, dar dividendele sunt dependente de performanta companiei si de hotararea adunarii generale a actionarilor cu privire la distribuirea profitului. Aproape toate actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti sunt actiuni comune. Vezi si ACTIUNI PREFERENTIALE.
ACTIUNI DE CRESTERE (GROWTH STOCKS) O actiune de crestere reprezinta o ACTIUNE detinuta intr-o companie ale carei venituri sunt asteptate sa creasca intr-un ritm mai mare fata de rata medie de crestere a pietei. O actiune de crestere nu genereaza de obicei dividend, intrucat compania se afla in curs de dezvoltare si prefera sa reinvesteasca profitul realizat. Cei ce investesc in actiuni de crestere le selecteaza pentru potentialului acestora de a genera o crestere a capitalului sau a pretului, si nu pentru DIVIDENDE, prin urmare acestia se bazeaza mult pe succesul companiei de a genera randamente ridicate ale investitiei intiale. Companiile din domeniul IT sunt exemple tipice de actiuni de crestere, deoarece oportunitatea de evolutie este virtual nelimitata.
ACTIUNI DE VENIT (INCOME STOCKS) Actiunile de venit sunt achizitionate de investitorii care urmaresc sa obtina venituri mai mult din dividende decat din cresterea pretului actiunii. Companiile care intra in aceasta categorie au, de regula, optiuni limitate de crestere si nu necesita capital suplimentar, astfel incat activitatea poate general profit si respectiv dividende in mod constant, adesea in crestere si la un nivel mai mare decat media pietei. Actiunile de venit pot apartine oricarei industrii, dar de regula se gasesc printre companiile care opereaza in sectoare precum energie, materii prime, resurse naturale si institutii financiare.
ACTIUNI DEFENSIVE Actiuni ale companiilor ale caror activitate nu este influentata de ciclul economic deoarece clientii lor cumpara produsele companiei atat in vremuri bune, cat si rele. De obicei aceste companii sunt furnizori de utilitati sau produse farmaceutice.
ACTIUNI EMISE Numarul de actiuni emise reprezinta volumul total de actiuni emise de o companie, cele tranzactionate sau restrictionate de la tranzactionare, precum cele aflate in portofoliul statului. Numarul de actiuni emise ale unei companii poate inregistra variatii, in diferite situatii. De exemplu, volumul acestora va creste atunci cand compania emite noi actiuni. De obicei, companiile emit actiuni noi pentru obtinerea de capital pentru finantare. Numarul actiunilor emise se va diminua daca firma isi rascumpara propriile actiuni.
ACTIUNI PREFERENTIALE Legea romaneasca defineste actiunile preferentiale ca o clasa de actiuni care confera titularului dreptul la un dividend prioritar din profitul distribuibil, inaintea oricaror altor prelevari, precum si toate drepturile aferente actiunilor ordinare, cu exceptia dreptului de vot. Vezi si ACTIUNI ORDINARE.
ACTIV SUPORT (UNDERLYING) Pretul unor tipuri de instrumente financiare, precum produsele structurate sau instrumentele financiare derivate, este influentat de evolutia unui alt activ, numit activ suport sau underlying, cum ar fi o marfa (aur, petrol), un indice bursier, un cos de actiuni dintr-o anumita industrie, o valuta (o pereche valutara) etc. Un produs structurat de tip „long” va inregistra o crestere daca valoarea activului suport creste, dar aceeasi crestere a activului suport va determina o scadere a pretului unui produs structurat de tip „short”. Prin intermediul unor asemenea produse structurate/ derivate, un investitor are posibilitatea de a obtine un castig daca estimeaza corect evolutia viitoare a activului suport, fie ca acesta va creste, fie ca va scadea.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR (AGA) Societatile pe actiuni sunt conduse in baza deciziilor Adunarii Generale a Actionarilor (AGA). Aceasta este convocata de catre Consiliul de Administratie, respectiv Directorat, sau de catre actionarii societatii – cu conditia sa detina o parte semnificativa din capitalul social. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei. Pot participa la AGA toate persoanele care au calitatea de actionar la o anumita data (decontarea actiunilor), numita DATA DE REFERINTA. Un actionar care nu poate fi prezent la adunare poate trimite un reprezentant imputernicit printr-o procura. Adunarile generale pot fi ORDINARE sau EXTRAORDINARE.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesara luarea unor hotarari precum: mutarea sediului societatii, schimbarea formei juridice a societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (reprezentante, sucursale, agentii), conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, emisiunea de obligatiuni, reducerea sau majorarea capitalului social, fuziunea cu alte societati sau dizolvarea acesteia, oricare alta hotarare care necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare, adica un cvorum de participare si de vot mai ridicat. Pentru a putea fi validate, deliberarile Adunarii Generale Extraordinare necesita, la prima convocare, prezenta actionarilor ce detin cel putin un sfert din numarul total de drepturi de vot, iar, daca nu se intruneste cvorumul minim de prezenta la prima convocare, la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor care reprezinta minimum o cincime din numarul total de drepturi de vot. Deciziile ce privesc fuziunea cu alte societati sau dizolvarea societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul total de drepturi de vot. Actul constitutiv poate stabili cvorumuri mai ridicate.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in maximum 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru societatile listate la bursa. In cadrul adunarii generale ordinare se abordeaza teme precum: situatiile financiare anuale, alegerea membrilor consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere si a cenzorilor, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului, fixarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie, numirea sau demiterea auditorului financiar, in situatia in care societatea va fi supusa unui audit (obligatoriu pentru societatile listate), etc. Pentru ca deliberarile Adunarii Generale Ordinare sa fie validate la prima convocare, este necesar ca cel putin un sfert din numarul actionarilor cu drept de vot sa fie prezenti. Daca adunarea generala nu se poate intruni la prima convocare din cauza nerealizarii cvorumului minim, la a doua convocare nu sunt impuse cerinte de cvorum minim.
ANALIST FINANCIAR Un analist financiar este un specialist in domeniul financiar cu expertiza in evaluarea investitiilor, care analizeaza informatii economice si financiare cu privire la companii listate, pe baza carora emite recomandari de tip CUMPARA (BUY), VINDE (SELL) sau PASTREAZA (HOLD). De obicei, analistii sunt angajati ai firmelor de brokeraj, consultanti de investitii sau fonduri mutuale, rolul lor este de a realiza analize si a emite recomandari care sunt folosite pentru a lua decizii de investitii. Un analist financiar poate face recomandari atat cu privire la o companie, cat si cu privire la o industrie. Un analist este mereu la curent cu evolutiile in sectorul in care este specializat si elaboreaza modele financiare prin care se pot face estimari ale conditiilor economice viitoare.
ANALIZA FUNDAMENTALA Reprezinta una dintre cele doua metode utilizate in analiza instrumentelor financiare pentru decizii de investitii (pentru cealalta metoda, vezi ANALIZA TEHNICA). Analiza fundamentala presupune determinarea valorii intrinseci a companiei prin examinarea factorilor calitativi si cantitativi economici, financiari, precum si a altor aspecte conexe. Analiza fundamentala studiaza orice element care ar putea influenta valoarea instrumentului financiar, factori macroeconomici (economia globala si conditiile industriei) si factori specifici companiei (precum starea financiara si managementul).
ANALIZA TEHNICA Reprezinta una dintre cele doua metode utilizate in vederea analizei instrumentelor financiare pentru decizii de investitii (pentru cealalta metoda, vezi ANALIZA FUNDAMENTALA). Analiza tehnica este o metoda de evaluare a unui instrument financiar prin studiul statisticilor generate de activitatea pe piata de capital, respectiv preturile si volumele tranzactiilor. Analiza tehnica nu incearca sa masoare valoarea intrinseca a instrumentului de investitii, ci utilizeaza grafice si alte instrumente pentru a identifica modele ce ar putea sugera evolutia viitoare.
ASK Pretul ask reprezinta pretul minim pe care un vanzator sau mai multi sunt dispusi sa il primeasca pentru un anumit activ. Vezi de asemenea BID si SPREAD.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF) Autoritatea care supravegheaza si reglementeaza piata financiara non-bancara din Romania, respectiv piata de capital, sistemul de pensii private si piata asigurarilor.
AeRO Segment de piata al Bursei de Valori Bucuresti (de tip SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE) dedicat sustinerii dezvoltarii companiilor romanesti prin accesul la finantarea prin piata de capital. Aduce in atentia investitorilor companii din categoria IMM-urilor, dinamice, cu potential de crestere. Acest sistem se adreseaza in primul rand necesitatii de finantare a companiilor care nu indeplinesc criteriile de marime sau vechime pentru listarea pe Piata Principala a BVB. O companie care intentioneaza listarea pe AeRO trebuie sa selecteze un Consultant Autorizat din lista disponibila pe pagina de internet a BVB, care ii va acorda asistenta de specialitate pe parcursul procedurii de listare si inca o perioada de minimum 12 luni dupa admitere.
BEAR MARKET Context al pietei de capital caracterizat prin scaderea generalizata a preturilor. Se poate vorbi si de piata „bearish” cand ne raportam la evolutia unei singure actiuni care inregistreaza scaderi semnificative.
BET Plus BET Plus reflecta evolutia companiilor romanesti listate pe piata reglementata a BVB care indeplinesc anumite criterii minime de selectie referitoare la lichiditate si la valoarea actiunilor incluse in free float, cu exceptia societatilor de investitii financiare (SIF-uri). Este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Ponderea maxima a unui simbol in indice este de 20%. Numarul de actiuni incluse in indice este variabil.
BET BET este primul indice bursier dezvoltat de BVB. Este indicele de referinta al pietei de capital. BET reflecta evolutia actiunilor celor mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata a BVB, excluzand cele cinci societati de investitii financiare (SIF-uri). Este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Principalul criteriu de selectie este lichiditatea actiunilor. Incepand din 2015, au fost introduse si noi cerinte privind transparenta, calitatea raportarilor si a comunicarii cu investitorii.
BET-BK Indicele BET-BK a fost construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de catre administratorii de fonduri, dar si de alti investitori institutionali. Metodologia de calcul reflecta cerintele legale si limitele de investitii ale fondurilor de investitii. Este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Indicele include actiuni emise de cele mai lichide 25 de companii.
BET-FI BET-FI este primul indice sectorial lansat de BVB si reflecta evolutia societatilor de investitii financiare in ansamblul lor (SIF-uri) si a altor entitati asimilabile acestora (in prezent FP). Este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Ponderea maxima a unui simbol in indice este de 30%.
BET-NG BET-NG este un indice sectorial care reflecta evolutia companiilor listate pe piata reglementata a BVB si care au domeniul principal de activitate energia si materiile prime aferente. Este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Ponderea maxima a unui simbol in indice este 30%. Numarul de companii componente este variabil.
BET-TR BET-TR este primul indice de tip „total return” lansat de BVB, construit pe structura indicelui de referinta al pietei, BET. Indicele BET-TR reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente ale indicelui BET, cat si dividendele oferite de acestea. Indicele este compus din cele mai lichide 10 actiuni, excluzand SIF-urile. Ponderea maxima a unui simbol in indice este de 20%.
BET-XT BET-XT reflecta evolutia preturilor celor mai tranzactionate 25 de companii de pe piata reglementata a BVB, inclusiv societatile de investitii financiare (SIF-uri). Este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Ponderea maxima a unui simbol in indice este de 15%.
BID Pretul Bid reprezinta pretul maxim pe care un cumparator sau mai multi sunt dispusi sa il plateasca pentru un instrument financiar. Vezi de asemenea ASK si SPREAD.
BROKER Un angajat al unei SOCIETATI DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE – SSIF, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de agent de servicii de investitii financiare (ASIF) care administreaza relatia cu un client-investitor. Rolul unui broker este de a identifica cumparatori si vanzatori de instrumente financiare si de a le asigura cea mai buna executie a ordinelor de tranzactionare.
BULL MARKET Context al pietei de capital caracterizat prin cresterea generalizata a preturilor. Se mai poate vorbi de piata „bullish” si atunci cand analizam o singura actiune care inregistreaza cresteri semnificative.
BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB) Bursa de Valori Bucuresti este un operator de piata si de sistem autorizat de catre AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF), care administreaza o piata reglementata si un sistem alternativ de tranzactionare – ATS (denumit si sistem multilateral de tranzactionare – multilateral trading facility MTF), la standarde europene. BVB asigura atat functiile de PIATA PRIMARA, cat si cele de PIATA SECUNDARA.
BURSA DE VALORI Piata organizata si reglementata unde instrumente financiare (obligatiuni, certificate, actiuni) sunt vandute si cumparate la preturi determinate de cerere si oferta. In principiu, bursele de valori indeplinesc functia de (1) PIATA PRIMARA – piata unde companiile, guvernele, municipalitatile si alte entitati pot obtine capital prin oferta de instrumente financiare in schimbul banilor investitorilor si (2) PIATA SECUNDARA – piata unde investitorii pot vinde instrumentele financiare deja detinute catre alti investitori in schimbul banilor. Bursele de valori impun norme stricte, cerinte de listare si reglementari obligatorii pentru toate partile implicate, emitenti si intermediari. Initial, tranzactiile erau incheiate in sediul burselor, intr-un spatiu special amenajat (trading floor), prin strigarea ordinelor si instructiunilor. In cadrul burselor de valori moderne, tranzactiile sunt inregistrate electronic.
BUY & HOLD “Cumpara-si-pastreaza” sau “BUY & HOLD” este o strategie pasiva de investire in care un investitor cumpara actiuni pe care le pastreaza pentru o perioada mai indelungata de timp, independent de fluctuatiile inregistrate de piata (cresteri sau descresteri ale pretului). Un investitor care se angajeaza intr-o strategie cumpara-si-pastreaza selecteaza activ actiunile, dar odata aflat in posesia acestora, nu mai este preocupat de schimbarile de pret pe termen scurt.
BUYBACK Activitatea cunoscuta sub numele de “buyback” reprezinta cumpararea de catre o companie a propriilor actiuni de pe piata. De obicei, ulterior operatiunii, aceste actiuni sunt anulate, deoarece in general scopul unei astfel de actiuni este de a reduce numarul actiunilor de pe piata si de a efectua plati catre actionari. O societate poate cumpara actiuni proprii de pe piata cu aprobarea adunarii generale a actionarilor in scopul de a le distribui (gratuit sau la un pret preferential) catre membrii conducerii sau catre angajati, ca mijloc de recompensare a activitatii depuse si/sau pentru fidelizare. Activitatea de buyback permite companiilor sa investeasca in ele insele.
CAPITALIZARE BURSIERA Capitalizarea bursiera a unei companii este valoarea de piata a tuturor actiunilor acesteia, calculata prin inmultirea pretului pe o actiune cu numarul de actiuni emise. Capitalizarea bursiera a unei burse de valori reprezinta suma capitalizarilor tuturor companiilor locale admise la tranzactionare pe acea bursa. Pretul fiecarei tranzactii cu actiuni ale unei societati listate conduce la modificarea capitalizarii totale a bursei.
CASTIG/PIERDERE DE CAPITAL Reprezinta diferenta dintre pretul cu care cumperi un instrument financiar si pretul la care vinzi. In scopuri fiscale, se determina castigul net anual, prin insumarea tuturor castigurilor si pierderilor inregistrate din operatiuni pe piata de capital, la care, daca este pozitiv, se aplica un procent pentru determinarea impozitului. In Romania cota unica de impozit pe castig din investitii este de 16%.
CERTIFICATE Certificatele sunt instrumente financiare hibrid, din categoria produselor structurate, care reprezinta obligatii financiare (“o datorie”) ale unui emitent fata de detinatorul instrumentului. Certificatele au o componenta derivata care modifica profilul de risc si castig. Certificatele depind de un activ suport, care poate fi un alt instrument financiar precum acțiunile, un indice bursier, o rata de schimb, o dobanda, o marfa, un cos sau combinații de astfel de instrumente sau valori mobiliare. Certificatele sunt instrumente financiare cu un grad de risc ridicat, care sunt potrivite pentru investitorii avansati.
COD DE GUVERNANTA CORPORATIVA Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti este aplicabil tuturor companiilor de pe PIATA REGLEMENTATA. Codul de Guvernanta Corporativa al BVB este structurat pe 4 subiecte principale: responsabilitatile conducerii; managementul riscului si sistemul de control intern; stimularea si recompensarea membrilor conducerii prin politica de remunerare si regulile unei functii eficiente de relatii cu investitorii (IR). Implementarea Codului are la baza principiul “aplici sau explici”. Companiile de pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti trebuie sa includa o declaratie privind guvernanta corporativa in raportul anual si sa transmita rapoarte curente ori de cate ori se afla in situatia de a nu respecta una sau mai multe prevederi ale Codului de Guvernanta Corporativa.
COMISION DE ADMINISTRARE Suma pe care un fond de investitii o plateste societatii de administrare pentru serviciile pe care aceasta le presteaza, inclusiv managementul portofoliului. In general acest comision reprezinta o cota procentuala din valoarea activului net, se evidentiaza zilnic si se plateste lunar.
OMISION DE RASCUMPARARE Comision perceput de fondurile de investitii la rascumpararea titlurilor de participare; de regula, este calculat ca o cota procentuala aplicata la valoarea unitara a activului net. Acest comision variaza in functie de perioada de detinere a titlurilor respective.
COMISION DE SUBSCRIERE Comision perceput de fondurile de investitii pentru acoperirea cheltuielilor de vanzare, cel mai adesea evidentiat ca o cota procentuala din VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN).
COMPANII „BLUE CHIP” Nume comun pentru cele mai bune companii listate, cu un excelent istoric, cu o buna reputatie, cu cresteri si randamente favorabile. De obicei, sunt companii lider in industrie, cu evolutie general pozitiva a businessului.
COMPROMIS CASTIG-RISC (RISK-RETURN TRADEOFF) Exista o stransa legatura intre castigul potential al unei investitii si riscurile asociate. Cu cat castigul vizat este mai mare cu atat mai mare este si riscul asumat.
CONT DISCRETIONAR Tip de cont in care un broker sau un administrator de fonduri este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului acestuia (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare, intocmirea oricaror acte juridice cerute de administrarea portofoliului).
CUMPARA (BUY) Una dintre cele trei tipuri de recomandari ale analistului financiar asociata unui titlu de valoare (pentru celelalte, vezi PASTREAZA si VINDE). Operatiunea de cumparare reprezinta recomandarea analistului de a achizitiona o anumita valoare mobiliara pe care, in urma analizei efectuate, o considera subevaluata, astfel incat se asteapta ca pretul sa creasca. O astfel de recomandare nu este o garantie ca evolutia asteptata va fi confirmata.
CUPON Plata regulata (de obicei anuala) a ratei dobanzii pe obligatiune si incasata de obligator, cel care a dat banii cu imprumut, pe parcursul vietii obligatiunii. Se exprima ca procent din valoarea nominala a obligatiunii. Se numeste si “rata cuponului”, “rata procentuala a cuponului” sau “randament nominal”.
CUSTODE O banca custode sau “custode” reprezinta o institutie financiara specializata, responsabila cu pastrarea in siguranta a activelor financiare ale unui individ sau ale unei companii. In plus fata de pastrarea instrumentelor financiare in siguranta, majoritatea custozilor ofera si alte servicii, ca de exemplu: administrare de cont, decontarea tranzactiilor, colectarea dividendelor si plata dobanzilor, consultanta fiscala si schimb valutar.
DATA DE DECONTARE Data de decontare reprezinta ziua lucratoare in care proprietatea asupra unui instrument financiar este transferata catre noul proprietar in schimbul platii contravalorii acesteia, conform termenilor tranzactiei. In Romania, data de decontare este cea de a doua zi lucratoare dupa DATA TRANZACTIEI (T+2).
DATA DE INREGISTRARE Data – zi lucratoare – stabilita de adunarea generala a actionarilor, utilizata pentru a determina lista actionarilor care vor beneficia de hotararile ADUNARII GENERALE, cum ar fi plata dividendului sau un alt drept asociat actiunii respective. Cei inscrisi in Registrul actionarilor la data de inregistrare sunt eligibili pentru dreptul respectiv. Pentru a fi inscris in Registru la data de inregistrare, trebuie sa fi cumparat actiuni cel tarziu cu doua zile lucratoare inaintea datei de inregistrare, astfel incat tranzactia sa fie decontata nu mai tarziu de data de inregistrare.
DATA DE REFERINTA (REFERENCE DATE) Este data la care este determinat registrul actionarilor unei companii care au dreptul sa participe la o ADUNARE GENERALA si sa voteze. Este mentionata in convocator si se stabileste intre data transmiterii convocatorului si data adunarii generale a actionarilor. Pentru a avea actiuni la data de referinta, trebuie sa fie cumparate cu doua zile lucratoare inaintea acestei date. Chiar daca actiunile au fost vandute inainte de data adunarii generale dar au fost detinute la data de referinta, investitorul are dreptul de a participa si a vota.
DATA EX-DIVIDEND (EX-DIVIDEND DATE) Data ex-dividend este prima zi lucratoare ulterioara ultimei zile in care se pot achizitiona actiuni pentru a avea dreptul la DIVIDENDE. Daca T este data ex-dividend, atunci T+1 este DATA DE INREGISTRARE si respectiv T-1 este ultima zi in care cei care cumpara actiuni vor fi inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare, in conditiile in care ciclul de decontare este de doua zile lucratoare. Daca actiunile sunt vandute inaintea acestei date, dividendul va reveni noului proprietar; daca actiunile sunt vandute la aceasta data sau dupa, investitorul va fi cel indreptatit sa incaseze dividendul. Mai simplu spus, daca o actiune este cumparata la data ex-dividend sau dupa aceasta data, nu vei incasa urmatorul venit din dividend. In schimb, vanzatorul va incasa dividendul. La societatile care distribuie dividende, la data ex-dividend pretul de tranzactionare inregistreaza o scadere datorata faptului ca la aceasta data cumparatorii nu mai beneficiaza de dreptul la dividende.
DATA TRANZACTIEI Data tranzactiei (T) reprezinta data – zi lucratoare – in care este inregistrata tranzactia in sistemul de tranzactionare al BVB. DATA DE DECONTARE este a doua zi lucratoare dupa DATA TRANZACTIEI (T+2).
DEAL Tranzactia DEAL este o tranzactie de dimensiune mare, negociata intre parti, fie prin functiile sistemului de tranzactionare, fie in afara lui. Valorile minime ale tranzactiilor DEAL pentru fiecare simbol tranzactionat la BVB sunt stabilite in conformitate cu reglementarile europene si sunt publicate pe pagina de internet a BVB. Tranzactiile deal nu sunt luate in calculul PRETULUI DE REFERINTA.
DEPOZITARUL CENTRAL Institutia care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si evidenta actionarilor in registrele societatilor emitente.
DERIVATE Instrumente financiare care permit investitorilor sa transfere riscuri prin cumpararea, vanzarea sau schimbul activelor suport la un pret convenit si la o data de livrare ulterioara. Un produs derivat este un contract a carui valoare este determinata de performanta unei entitati suport. Activul suport poate fi o marfa, o valuta, un indice sau chiar o rata de dobanda si este denumit ACTIV SUPORT sau UNDERLYING. Derivatele pot fi utilizate in diverse scopuri, inclusiv pentru asigurarea impotriva miscarilor de pret (hedging), cresterea expunerii la miscarile de pret, pentru speculatii sau pentru accesarea unor active sau piete la care altfel accesul ar fi dificil. Cele mai comune derivate sunt contractele futures si optiunile. Instrumentele financiare derivate implica un risc mai ridicat si nu sunt potrivite pentru investitorii incepatori.
DESCHIDERE Este starea pietei, ulterior etapei de PRE-DESCHIDERE in care se determina PRETUL DE DESCHIDERE pe baza ordinelor de cumparare si vanzare din piata din acel moment.
DIVERSIFICARE Strategie de reducere a riscului prin achizitionarea mai multor tipuri de instrumente financiare, din domenii diferite, astfel incat performanta portofoliului sa nu depinda de evolutia unui singur instrument financiar.
DIVIDEND Un dividend reprezinta parte din castigul net inregistrat de o companie in anul precedent, distribuit actionarilor conform hotararii ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR. In Romania, dividendele platite de companiile tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sunt platite prin intermediul DEPOZITARULUI CENTRAL direct in contul de investitii.
EMITENT O companie care a emis instrumente financiare admise la tranzactionare pe o BURSA DE VALORI, denumita si “Companie listata”.
CHANGE TRADED FUND (ETF) ETF-urile sunt titluri de participare la un fond de investitii listat la bursa si se tranzactioneaza similar actiunilor. Un ETF ofera investitorilor expunere pe un cos diversificat de actiuni sau alte instrumente financiare. ETF-urile pot urmari performanta unui indice care poate fi de actiuni ”blue chip” sau un indice de sector, dar si orice alta combinatie. ETF-urile sunt tranzactionate precum orice alta actiune, preturile lor inregistrand variatii zilnice pe piata, in functie de cerere si oferta. Aceste instrumente pot fi utilizate de investitori drept un instrument de hedging (instrument de acoperire a riscului impotriva modificarilor nefavorabile de pret) sau unul de investitie. La Bursa de Valori Bucuresti in prezent se tranzactioneaza un ETF care ofera expunere pe indicele BET.
FOND DE INVESTITII Un fond de investitii este o entitate care ofera investitorilor posibilitatea de a-si plasa economiile alaturi de alti investitori pentru a beneficia de anumite avantaje: administrarea profesionista a fondului, diversificare, un mai bun management al riscului, posibilitatea de a alege un anumit domeniu sau tip de instrumente financiare, in functie de specificul fondului selectat. Fondurile de investitii pot fi FONDURI DESCHISE DE INVESTITII (se mai numesc si FONDURI MUTUALE) si FONDURI INCHISE DE INVESTITII.
FOND DE PENSII PRIVAT Este un fond infiintat pentru a facilita, organiza si investi banii cu care angajatorul si angajatul contribuie pentru constituirea pensiei private a angajatului, care suplimenteaza pensia acordata de sistemul public de pensii. Fondul de pensii privat este investit profesionist intr-un cos de active menit sa genereze o crestere stabila pe termen lung si sa asigure un venit suplimentar atunci cand persoana respectiva se pensioneaza. In Romania, sistemul de pensii este impartit in 3 piloni : PILON I (sistemul public de pensii), PILON II (sistemul de pensii obligatorii administrate privat) si PILON III (sistemul de pensii facultative administrate privat).
FOND DESCHIS DE INVESTITII Vezi FOND MUTUAL.
FOND INCHIS DE INVESTITII Un fond inchis de investitii, spre deosebire de un fond deschis, emite un numar fix de unitati de fond, plasate printr-o oferta publica initiala sau un plasament privat. Spre deosebire de actiunile emise de o companie, actiunile/unitatile de fond apartinand unui fond inchis de investitii ofera expunere diversificata printr-un portofoliu specializat alcatuit din valori mobiliare gestionat activ de un consultant de investitii si care, de regula, se concentreaza asupra unei industrii specifice, piete de capital dintr-o regiune geografica sau un sector. Un fond inchis de investitii poate fi admis la tranzactionare si unitatile de fond emise pot fi tranzactionate intr-un mod similar cu actiunile. Daca un investitor doreste sa renunte la unitatile sale dintr-un fond inchis de investitii listat, acesta va trebui sa le vanda pe piata de capital unui alt investitor (spre deosebire de un fond deschis de investitii unde unitatile fondului pot fi achizitionate de fond insusi). In Romania, cele mai cunoscute fonduri inchise de investitii sunt: SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 si Fondul Proprietatea.
FOND MUTUAL Un fond mutual este un fond deschis de investitii profesional gestionat de profesionisti, menit sa atraga bani de la o multitudine de investitori, pentru a fi investiti in actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare si alte active similare. Un fond mutual poate emite sau rascumpara unitati de fond in mod continuu, in functie de solicitarile investitorilor. Un fond mutual este administrat de catre o societate de administrare a investitiilor (SAI). Investitia intr-un fond mutual se realizeaza prin achizitionarea de unitati de fond direct de la fond. Lichidarea investitiei se face tot printr-o tranzactie direct cu fondul. Valoarea unei unitati de fond variaza in functie de valoarea activelor fondului si se calculeaza zilnic. Un fond mutual ofera investitorilor o modalitate simpla si cu costuri reduse de a-si investi banii si de a obtine un portofoliu diversificat si specializat pe anumite tipuri de instrumente financiare, sau anumite domenii, in functie de caracteristicile fondului. Investitorii nu au nevoie de o suma mare de bani pentru a intra intr-un fond deschis de investitii, ceea ce face ca fondul sa fie foarte accesibil.
FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR Institutia care colecteaza si administreaza contributiile membrilor (intermediari pe piata de capital) pentru cazul in care va fi nevoie de compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare.
FORMATOR DE PIATA (MARKET MAKER) Un intermediar care isi asuma obligatia de a oferi in mod continuu cotatii de cumparare si de vanzare pentru un anumit instrument financiar, investind propriul capital, in termeni agreati cu bursa, asigurand cresterea lichiditatii respectivului instrument.
FREE-FLOAT Free-float-ul este acea parte a capitalului social al unei companii care este distribuita public si nu este „blocata” in proprietatea unor actionari (de exemplu, fondatorul sau familia sa, conducerea companiei, statul, actionari strategici etc). Free-float-ul reprezinta acele actiuni care pot fi tranzactionate la bursa in orice moment. Pentru a fi admisa pe piata reglementata, o companie trebuie sa dispuna de un free-float de cel putin 25% sau de un numar suficient de mare de actiuni si o dispersie corespunzatoare a acestora pentru a asigura o tranzactionare eficienta a actiunilor pe piata de capital.
FUTURES Un contract futures reprezinta un instrument financiar derivat, o intelegere sau o obligatie de a cumpara sau vinde o anumita cantitate dintr-un activ (o marfa sau un instrument financiar) la o data si un pret prestabilite.
GUVERNANTA CORPORATIVA Guvernanta corporativa este un sistem de principii si reguli cu privire la conducerea unei companii prin care se urmareste o dezvoltare durabila a companiei, in folosul actionarilor si al tuturor partilor interesate. In principal, guvernanta corporativa presupune echilibrarea intereselor diferitelor parti interesate dintr-o companie – printre acestea se numara: actionarii, administratorii, clientii, furnizorii, bancile, guvernul si publicul larg. De asemenea, guvernanta corporativa asigura cadrul favorabil atingerii obiectivelor companiei, deoarece cuprinde toate aspectele managementului, de la planurile de actiune si controale interne la masurarea performantei si transparenta.
INCHIDERE Este o etapa a sedintei de tranzactionare, in care sistemul de tranzactionare incheie etapa PRE-INCHIDERE si in care se determina PRETUL DE INCHIDERE.
INDICE Un indice bursier reflecta evolutia preturilor unui grup de actiuni. Fluctuatiile unui indice reflecta schimbarile asteptarilor pietei cu privire la viitorul profitabilitatii companiilor incluse in indice. Acest lucru este realizat prin acordarea fiecarui titlu a unei ponderi in indice proportionale cu capitalizarea sa totala, sau cu capitalizarea free-float-ului. Cel mai important este indicele format din actiunile celor mai tranzactionate companii. In Romania, BET este indicele principal al BURSEI DE VALORI BUCURESTI. Alti indici bursieri din Romania sunt: BET-TR, BET-FI, BET-XT, BET-NG, BET-BK, BET Plus si ROTX.
INSTRUMENT FINANCIAR Instrumentele financiare pot fi documente reale sau virtuale, care reprezinta un acord juridic care implica orice fel de valoare monetara. Instrumentele financiare pe baza de actiuni reprezinta proprietatea asupra unui activ. Instrumentele financiare pe baza de datorie reprezinta un imprumut facut de catre un investitor catre proprietarul bunului. Exista diferite subcategorii pentru fiecare tip de instrumente, cum ar fi acțiuni preferentiale sau actiuni commune. Instrumentele financiare sunt active care pot fi tranzactionate. Ele pot fi vazute, de asemenea, ca sume de capital care pot fi comercializate. Cele mai multe tipuri de instrumente financiare asigura un flux eficient și transferul de capital tuturor investitorilor in intreaga lume. Aceste active pot fi in numerar, un drept contractual de a livra sau de a primi numerar sau dovezi ale unei persoane proprietatea asupra unei entitati. In aceasta platforma, ne vom referi la instrumente financiare, cum ar fi: ACTIUNI, OBLIGATIUNI, unitati de fond si alte instrumente tranzactionate pe bursa.
INVESTITOR INSTITUTIONAL Termenul de investitor institutional este utilizat pentru entitatile care colecteaza bani pe care ii investesc in valori mobiliare, proprietati imobiliare si alte active. Printre investitorii institutionali se numara: bancile, companiile de asigurare, fondurile de pensii, fondurile de hedging si fondurile mutuale.
INVESTITOR Orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine sau vinde valori mobiliare, fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
IRIS IRIS (Issuers Reporting Information System) este un sistem de raportare pentru companiile listate la BVB, dezvoltat intern de BVB, uitilizat pentru receptionarea si publicarea raportarilor curente si periodice, intr-un mod rapid, standardizat si prelucrabil, in format HTML, la care pot fi atasate si prezentari si alte documente mai sofisticate, in format PDF.
ISIN Codul ISIN (International Securities Identification Number) este un cod alfa-numeric care serveste pentru identificarea uniforma si unica a unei valori mobiliare la tranzactionare si decontare.
LICHIDITATE Lichiditatea reprezinta masura in care un activ sau o valoare mobiliara poate fi cumparat sau vandut rapid in piata fara a afecta pretul activului respectiv. Lichiditatea unei piete se refera la masura in care o piata ofera posibilitatea ca activele care se tranzactioneaza in cadrul acesteia sa fie cumparate si vandute cu usurinta, la preturi relativ stabile. Cash-ul este activul cu lichiditatea cea mai ridicata, pe cand activele imobiliare, articolele de arta si obiectele de colectie sunt caracterizate de un grad redus de lichiditate. Prin listarea la bursa, actiunile unei companii devin “lichide”.
LISTAREA DUALA Listarea duala are loc atunci cand o companie care este deja listata la o bursa de valori solicita sa fie admisa la tranzactionare si la o alta bursa de valori. Acest procedeu poate fi utilizat de companiile care deruleaza afaceri si sunt cunoscute in ambele (sau chiar mai multe) state si care ar vrea sa obtina mai multa vizibilitate sau finantare de la o baza mai larga de investitori. Emitentii care au in vedere alegerea acestei strategii trebuie sa ia in considerare costurile directe si indirecte asociate, necesitatea cunoasterii si respectarii in detaliu a reglementarilor aplicabile.
LOT DE ACTIUNI Numar minim de actiuni pe care le poti cumpara printr-o tranzactie. La Bursa de Valori Bucuresti nu exista un numar minim impus celor care vor sa cumpere instrumente financiare, ceea ce inseamna ca numarul minim de actiuni pe care un investitor il poate cumpara/vinde este de o actiune.
MAJORARE DE CAPITAL O crestere a capitalului social al unei companii, fie prin emiterea de noi actiuni sau printr-o majorare a VALORII NOMINALE a unei actiuni.
OBLIGATIUNE Instrument financiar cu venit fix, emis de guverne (obligatiuni sau titluri de stat), autoritati locale (obligatiuni municipale) sau companii (obligatiuni corporative). Obligatiunea este o forma de imprumut prin intermediul careia emitentul imprumuta capital pentru o perioada determinata de timp (de obicei cativa ani), cu o dobanda fixa sau variabila. Entitatea indatorata (EMITENTUL) emite o obligatiune care prevede prin contract o rata a dobanzii (CUPON) care va fi platita, precum si o data calendaristica la care imprumutul (principalul obligatiunii) trebuie returnat (scadenta).
OFERTA PUBLICA DE PRELUARE Oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale.
OFERTA PUBLICA INITIALA (INITIAL PUBLIC OFFERING, IPO) Cand o companie nelistata emite noi actiuni pe care le ofera publicului spre cumparare sau unul sau mai multi actionari fac o oferta pentru a vinde o parte din participatia lor catre public pentru prima data. Aceasta este premergatoare listarii la bursa si tranzactionarea actiunilor. Intr-un IPO, banii intra in conturile companiei sau a actionarilor care vand, dupa caz. Pentru o metoda alternativa de a deveni o companie listata, vezi PLASAMENT PRIVAT.
OFERTA PUBLICA SECUNDARA (SECONDARY PUBLIC OFFERING, SPO) Oferta publica secundara este o emisiune de noi actiuni pentru vanzare publica de catre o companie care si-a facut deja debutul la bursa de valori (printr-o OFERTA PUBLICA INITIALA prealabila sau un PLASAMENT PRIVAT). In mod curent, SPO-urile sunt efectuate de companii care isi doresc refinantare sau atragere de capital pentru dezvoltare. Banii atrasi prin oferte secundare merg catre respectiva companie. Pe de alta parte, SPO-ul poate fi initiat de unul sau mai multi actionari dintr-o companie, care decid sa vanda un procent considerabil din actiunile lor sau chiar pe toate. In acest caz, toate veniturile din aceasta vanzare revin acelor actionari care si-au vandut propriile actiuni.
ORDIN DE TRANZACTIONARE Un ordin este o oferta de a cumpara sau vinde un instrument tranzactionabil cu o serie de conditii atasate acestuia cu privire la pretul de executare (vezi ORDIN LA PIATA, ORDIN LIMITA, ORDIN STOP) si cu criterii specifice, ca de exemplu instructiuni privind termenul de expirare (vezi ORDIN DESCHIS, ORDIN ZI, ORDIN FILL OR KILL).
ORDIN DESCHIS (OPEN ORDER) Un ordin de cumparare sau vanzare care ramane valabil pana cand este executat sau este anulat de catre client (durata de mentinere a unui ordin open in piata este de 60 de zile).
ORDIN FILL-OR-KILL Un ordin care necesita executarea imediata a intregii cantitati. Daca acest ordin nu se poate executa, se anuleaza.
ORDIN LA PIATA Ordin de cumparare sau vanzare fara pret, prin care un investitor isi exprima intentia de a cumpara sau vinde un instrument financiar la pretul de piata in vigoare, astfel fiind mult mai probabil sa fie realizata tranzactia. Cat timp exista vanzatori si cumparatori dispusi sa tranzactioneze, ordinele la piata sunt „executate” imediat. Prin urmare, aceste ordine sunt folosite cand certitudinea executarii ordinului reprezinta o prioritate in fata pretului de executare.
ORDIN LIMITA Un ordin limita este un ordin de cumparare sau vanzare a unui anumit volum de valori mobiliare la un pret stabilit sau mai bun decat acesta. Un ordin limita de cumparare poate fi executat la pretul limita sau la un pret mai scazut fata de acesta, iar un ordin limita de vanzare poate fi executat la pretul limita sau la un pret mai ridicat. Un ordin limita nu este sigur ca se va executa.
ORDIN STOP / STOP-LOSS Un ordin stop, numit si ordin “stop-loss”, este un ordin de a cumpara sau vinde un titlu de valoare cand pretul actiunii atinge un anumit nivel de pret, cunoscut sub denumirea de pret stop. Cand pretul stop este atins, ordinul stop devine ordin la piata. In caz de vanzare – ordinul de vanzare la un pret predeterminat, sub pretul curent de pe piata are ca scop minimizarea pierderilor, estimand ca tendinta pretului este de scadere. Se poate utiliza si pentru ordine de cumparare, strategia fiind in principiu “cumpara scump si vinde si mai scump”.
ORDIN ZI (DAY ORDER) Un ordin de cumparare sau vanzare de instrumente financiare valabil numai pentru ziua curenta si care expira la sfarsitul zilei.
ORIZONT DE TIMP Orizontul de timp este utilizat in piata de capital pentru a defini o perioada de timp pe parcursul careia un investitor isi planifica sa efectueze o investitie sau sa o pastreze inainte de a o lichida. Orizonturile de timp pornesc de la cateva secunde, in cazul unui investitor a carui strategie este de a efectua tranzactii zilnic, pentru a specula diferentele de pret si pot merge pana la decenii pentru un investitor “buy-and-hold”. Nu exista un orizont de timp “corect” – el depinde de obiectivele individuale ale investitorului.
PARTICIPANT Un intermediar (societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit) autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara si care detine o licenta de tranzactionare in sistemul de tranzactionare al BVB. Lista Participantilor BVB este disponibila pe pagina de internet a BVB. Sunt cunoscuti si sub denumirea de societate de brokeraj sau, simplu, BROKER.
PASTREAZA (HOLD) Este una dintre cele trei tipuri de recomandari pe care le emit analistii pentru investitori, cu privire la un instrument financiar (pentru celelalte doua, vezi CUMPARA si VINDE). Este o recomandare din partea analistului prin care investitorul este sfatuit sa nu adopte nicio decizie cu privire la actiunile respective: daca detine actiuni sa nu le vanda, iar daca nu detine, sa nu cumpere. Aceasta evaluare este considerata mai buna decat “VINDE” dar mai putin buna decat “CUMPARA”.
PER (PRICE-EARNINGS RATIO sau P/E) Raportul dintre pretul unei actiuni si profitul net pe actiune realizat de companie cumulat in ultimele 12 luni sau realizat in ultimul an financiar. Prima varianta este mai relevanta prin actualizarea la trimestru a profiturilor companiei. Acest multiplu de pret poate fi interpretat ca numarul de ani in care investitia ar fi recuperata din profitul realizat de companie. Cel mai adesea, investitorii folosesc acest raport pentru a masura atractivitatea unor actiuni si a compara actiunile a doua sau mai multe companii. Cu cat raportul are o valoare mai redusa, cu atat mai atractiva (ieftina) este o companie. Un raport mic poate sa insemne si ca investitorii nu au incredere in compania respectiva si nu sunt dispusi sa plateasca cu mult peste profiturile obtinute de aceasta.
PIATA DE CAPITAL Pietele de capital sunt piete prin care se negociaza si se tranzactioneaza instrumente financiare (actiuni, obligatiuni si altele). Pietele de capital directioneaza capitalul disponibil (economiile investitorilor de retail, fondurile administrate de INVESTITORI INSTITUTIONALI) catre cei care au nevoie de acest capital, respectiv companii, guverne, antreprenori sau detinatori de instrumente financiare care doresc sa le vanda altor investitori. Pietele de capital includ PIETELE PRIMARE, unde noi emisiuni de actiuni si obligatiuni sunt vandute pentru prima data investitorilor (oferte primare) si PIETELE SECUNDARE, unde se tranzactioneaza instrumente financiare existente.
PIATA DE FRONTIERA Este ratingul atribuit pietei de capital dintr-o tara, de catre una din principalele agentii specializate, pe baza unor criterii calitative si cantitative. Este considerata a fi mai atragatoare decat o piata „stand alone” dar mai putin atragatoare decat o PIATA EMERGENTA.
PIATA EMERGENTA Este ratingul atribuit pietei de capital dintr-o tara, de catre una din principalele agentii specializate, pe baza unor criterii calitative si cantitative. Este considerata a fi mai atragatoare pentru investitorii straini decat o PIATA DE FRONTIERA dar mai putin atragatoare decat o Piata Dezvoltata.
PIATA OTC (OVER THE COUNTER MARKET) Cuprinde tranzactiile realizate in afara unei burse, direct intre cumparator si vanzator. De exemplu, cea mai mare parte a tranzactiilor cu titluri de stat se realizeaza intre banci, intr-o piata OTC. Spre deosebire de tranzactiile incheiate in cadrul organizat, reglementat si supravegheat, administrat de un operator de piata, intre PARTICIPANTI care au obligatia de a asigura ordinelor clientilor cea mai buna executie, tranzactiile OTC nu sunt transparente, fiind de regula utilizate de catre entitati profesioniste cu scopul de a aloca instrumente financiare achizitionate “en gros”. In unele piete de capital, exista anumite restrictii cu privire la tranzactiile OTC sau tarife suplimentare.
PIATA PRIMARA Piata primara include operatiuni prin care instrumentele financiare sunt oferite pentru prima data publicului. Pietele primare creeaza noi titluri de valoare. Pe pietele primare, guvernele si companiile atrag bani prin vanzarea instrumentelor financiare nou emise, precum actiuni si obligatiuni, catre cumparatori.
PIATA PRINCIPALA / PIATA REGLEMENTATA Piata Principala a BVB este o “Piata Reglementata”, la standarde europene, unde se tranzactioneaza instrumentele financiare admise la tranzactionare pe aceasta piata, cum ar fi actiuni si drepturi, obligatiuni (corporative, municipale si titluri de stat), produse structurate si ETF-uri emise de entitati din Romania sau din alte tari. Aprobarea admiterii la tranzactionare pe Piata Reglementata a actiunilor unei companii este conditionata de indeplinirea unor conditii minime cu privire la dimensiunea, vechimea si free-float-ul emitentului. Bursa de Valori Bucuresti opereaza si o alta piata, denumita AeRO.
PIATA SECUNDARA Piata secundara cuprinde operatiunile de vanzare si cumparare a titlurilor de valoare deja emise. Majoritatea tranzactiilor in piata de capital se desfasoara in piata secundara, intre detinatori de instrumente financiare care doresc sa le vanda si investitori care sunt interesati sa cumpere.
PILON II – PENSIA PRIVATA OBLIGATORIE Pilonul II este denumirea data sistemului fondurilor de pensii administrate privat cunoscut si sub denumirea de sistemul de pensii private obligatorii, cu contributii definite, conturi personale, individuale, bazat pe acumulare si investitii; contributia este obligatorie incepand cu data primei angajari.
PILON III – PENSIA PRIVATA FACULTATIVA Pilonul III este denumirea data sistemului de pensii facultative, administrate de companii private, sistem bazat pe conturi individuale si aderare facultativa.
PILONUL I – PENSIA DE STAT Pilonul I reprezinta pensia de la stat pe care o vei incasa lunar, dupa ce vei iesi la pensie. Pensia de stat are un caracter obligatoriu si se bazeaza pe redistribuirea banilor incasati din contributiile angajatilor si angajatorilor si este administrat de stat. Astfel, contribuabilii de azi platesc pentru asigurarea veniturilor pensionarilor de azi, pensiile lor fiind platite in viitor de contribuabilii acelui moment.
PLASAMENTUL PRIVAT (PRIVATE PLACEMENT) Plasamentul privat este o operatiune prin care instrumentele financiare (actiuni, obligatiuni) sunt oferite spre cumparare in mod direct unui numar limitat de potentiali investitori (mai putin de 150) sau in alte conditii, prevazute de lege. Prin comparatie cu o oferta publica (initiala sau secundara), plasamentul privat nu necesita intocmirea si publicarea unui Prospect aprobat de AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA.
PORTOFOLIU Totalitatea activelor detinute in contul de investitii de catre un investitor.
PRE-DESCHIDERE Se refera la etapa din sedinta de tranzactionare in care pot fi introduse ordine de tranzactionare, dar nu se inregistreaza tranzactii si este urmata de etapa TRANZACTIONARE.
PRE-INCHIDERE Se refera la etapa din sedinta de tranzactionare in care pot fi introduse ordine de tranzactionare, dar nu se inregistreaza tranzactii. De regula este urmata de etapa TRANZACTIONARE LA INCHIDERE sau de INCHIDERE, in functie de caracteristicile pietei si ale instrumentului financiar.
PRET DE DESCHIDERE Este pretul primei tranzactii cu un instrument financiar in cadrul unei sedinte de tranzactionare.
PRET DE INCHIDERE (CLOSING PRICE) Este pretul ultimei tranzactii pentru un instrument financiar in sistemul electronic de tranzactionare, fara tranzactiile DEAL sau alte operatiuni speciale.
PRET DE RASCUMPARARE Pretul pe care il primeste un investitor atunci cand „vinde” unitatile de fond inapoi fondului (atunci cand unitatile de fond ii sunt rascumparate). Acesta este egal cu valoarea unitara a activului net, minus comisionul de rascumparare (VUAN – comision de rascumparare – impozit).
PRET DE SUBSCRIERE Pretul la care investitorii au dreptul de a cumpara unitaţi de fond. Acesta este egal cu valoarea unitara a activului net plus un comision de cumparare, daca este cazul (VUAN + comision de subscriere).
PRETUL DE REFERINTA (REFERENCE PRICE) Este un pret determinat in sistemul de tranzactionare pentru un instrument financiar, pentru ultima sedinta de tranzactionare in care s-au inregistrat tranzactii. Pentru PIATA REGLEMENTATA, pretul de referinta este PRETUL DE INCHIDERE fata de care se calculeaza variatia maxima admisa zilnic (+/- 15% pentru actiuni) in sedinta urmatoare. Pentru piata AeRO, pretul de referinta este pretul mediu ponderat. La determinarea pretului de referinta nu sunt luate in calcul tranzactiile DEAL sau alte operatiuni speciale.
PRICE-TO-BOOK RATIO (P/B sau P/BV) Raportul dintre pretul unei actiuni si valoarea pe actiune a activului net (sau a capitalurilor proprii) ale companiei respective. Acest „multiplu de pret” arata cu cat valoreaza mai mult sau mai putin in piata compania fata de investitia „de pe hartie” a actionarilor.
PRINCIPAL Principalul este cel mai adesea utilizat cu referire la suma imprumutata sau inca datorata intr-un imprumut, separat de rata dobanzii. De exemplu, daca imprumuti suma de 50.000 lei, principalul este de 50.000 lei, asadar daca vei plati 30.000 lei, suma de 20.000 lei ramasa de achitat se numeste de asemenea principal.
PRIVATIZARE Privatizarea este procesul de transferare a unei companii sau a unei parti dintr-o companie din proprietatea statului in proprietate privata. Privatizarea poate sa implice fie vanzarea unei parti din actiunile detinute de stat, fie vanzarea unor actiuni nou emise, ambele avand ca efect reducerea procentului de actiuni detinute de stat in compania respectiva. Daca in primul caz contravaloarea actiunilor revine statului, in cel de-al doilea, banii raman in companie.
PROGRAM DE RASCUMPARARE Operatiunea prin care un emitent isi rascumpara propriile instrumentele financiare de la investitori. Poate fi o optiune a emitentului inclusa in documentul de emisiune a unor titluri de credit, inainte de ZIUA SCADENTEI. Poate fi o operatiune intreprinsa de un emitent de actiuni, care urmareste sa ofere actionarilor un pret avantajos pentru o parte din actiunile detinute, urmata de o reducere a capitalului social.
PROGRAMUL DE PRIVATIZARE DE MASA (PPM) Programul de Privatizare de Masa (PPM) este procesul care a debutat in Romania in anul 1993, prin care s-a realizat privatizarea a peste 6.000 de companii detinute de stat, majoritatea fiind ulterior listate la BURSA DE VALORI BUCURESTI sau RASDAQ. Toti cetatenii Romaniei in varsta de peste 18 ani au optat pentru una din societatile inscrise pe lista de privatizare si au primit gratuit actiuni. Astazi, se estimeaza ca 1 din 4 romani (8,5 milioane de oameni) detin actiuni primite in anii 90 prin Programul de Privatizare de Masa fara sa stie acest lucru. Valoarea totala a acestor active este estimata a fi de cca 350 de milioane de euro. Pentru a afla daca o persoana detine actiuni primite in urma procesului PPM, aceasta ar trebui sa contacteze DEPOZITARUL CENTRAL.
PROSPECT Documentul care descrie in detaliu o oferta publica de vanzare de instrumente financiare. De asemenea, admiterea instrumentelor financiare pe o piata reglementata se realizeaza in baza unui Prospect de admitere. Daca admiterea a fost precedata de un IPO, Prospectul pentru IPO tine loc si de Prospect de admitere. Prospectul furnizeaza informatii detaliate in legatura cu emitentul, valorile mobiliare emise si cu riscurile potentiale. Este important sa se citeasca atent Prospectul pentru a analiza investitia propusa.
PUNCT DE BAZA (BASIS POINT) O sutime de punct procentual. De exemplu, diferenta dintre 5,25% si 5,50% este de 25 de puncte de baza. 100 puncte de baza reprezinta un punct procentual.
RANDAMENT LA SCADENTA (YIELD TO MATURITY) Randamentul la scadenta este o rata de castig asteptata dintr-o obligatiune daca este pastrata pana la scadenta acesteia si daca platile sunt efectuate conform programului asumat de emitent.
RANDAMENT TOTAL Unitatea de masura a performantei investitiilor, compusa din doua elemente: a) orice modificare a pretului actiunilor si b) dividendele sau alte distributii platite actionarilor in perioada masurata. In cazul fondurilor mutuale, randamentul total presupune ca dividendele si distributiile de castiguri de capital sunt reinvestite in fond.
RANDAMENT Castigul unei investitii exprimat procentual.
RANDAMETUL DIVIDENDULUI (DIVIDEND YIELD) Randamentul dividendului exprima valoarea dividendului ca procent din pretul curent de piata al actiunilor. In acest calcul este utilizat dividendul brut, adica inainte de deducerea oricarui impozit retinut la sursa. Indicatorul arata in termeni procentuali cat genereaza venit dividendul raportat la costul pe care il am cu actiunea, adica pretul pe care il dau in piata pe ea.
RAPOARTE PERIODICE Exista trei tipuri de rapoarte periodice pe care o companie listata pe piata reglementata are obligatia sa le faca publice: anuale, semestriale si trimestriale. Pentru companiile listate pe AeRO sunt obligatorii rapoartele anuale si semestriale. Rapoartele anuale trebuie publicate in cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar iar acestea trebuie sa includa: situatiile financiare anuale (inclusiv bilantul, contul de profit si pierdere, etc.) precum si notele aferente situatiilor financiare, raportul consiliului de administrare, raportul auditorului financiar. Rapoartele semestriale trebuie publicate in cel mult 45 de zile pentru PIATA REGLEMENTATA si respectiv doua luni pentru AeRO, de la incheierea semestrului si trebuie sa includa: bilantul, contul de profit si pierdere precum si raportul consiliului de administratie. Rapoartele trimestriale pentru trimestrul 1 si 3 trebuie publicate, de asemenea, in termen de 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare. Situatiile financiare semestriale si trimestriale nu trebuie sa fie auditate.
RAPORT CURENT Rapoartele cu privire la principalele evenimente care au aparut in activitatea emitentului, sau care este foarte probabil sa apara si care ar putea influenta pretul instrumentului financiar. Emitentul are obligatia de a publica un raport curent fara intarziere, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la aparitia evenimentului relevant sau de la data la care emitentul are cunostinta de informatia relevanta.
RASCUMPARARE Rascumparare se refera la actiunea emitentului de a cumpara instrumentele financiare proprii.
RATA DOBANZII Pretul platit de un debitor in schimbul utilizarii banilor imprumutati de la creditor. Este una din principalele caracteristici ale unei obligatiuni, prin care emitentul recompenseaza investitorii care-i cumpara obligatiunile emise. Rata dobanzii este mai mare atunci cand se apreciaza ca riscul asumat de investitor este mai mare.
RATING O evaluare realizata de catre o agentie specializata, precum Moody’s, Standard & Poor sau Fitch. Evaluarea unui emitent de obligatiuni, de exemplu, se bazeaza pe istoricul de creditare al emitentului si pe capacitatea sa de a-si plati datoriile.
REGISTRU DE ORDINE (ORDER BOOK) Un registru de ordine este lista ordinelor de cumparare si de vanzare pentru un instrument financiar, introduse in sistemul electronic de tranzactionare, sortate dupa pret si momentul introducerii/modificarii. Registrul de ordine prezinta volumul instrumentelor din ordinele de cumparare si vanzare pentru fiecare nivel de pret sau adancimea pietei. De asemenea, contine informatii privind PARTICIPANTII la piata carora le apartin ordinele de cumparare sau vanzare, dar aceste informatii nu sunt publice. Registrul de ordine este dinamic si se actualizeaza in mod constant in timp real pe parcursul zilei.
RELATIA CU INVESTITORII (IR) Relatia cu investitorii (IR – Investor Relations) este o functie a unei companii listate, prin care se asigura comunicarea cu investitorii, actionarii si comunitatea financiara globala in scopul de a furniza informatii complete cu privire la afacerile companiei. Scopul functiei IR este de a asigura o tranzactionare corecta a actiunilor prin diseminarea informatiilor cheie care permit investitorilor sa determine daca o companie este o investitie potrivita pentru ei. Ofera informatii relevante investitorilor pentru fundamentarea deciziilor de a cumpara sau a vinde actiunile respective.
RISC Cu privire la investitii, riscul se refera la posibilitatea ca venitul real al unei investitii sa nu se ridice la nivelul celui asteptat. In functie de caracteristicile instrumentului financiar, riscul poate include posibilitatea de a pierde o parte sau intreaga investitie.
ROTX ROTX este un INDICE dezvoltat de BVB impreuna cu Bursa de Valori din Viena (Wiener Borse AG) si care reflecta in timp real evolutia preturilor actiunilor ”blue chip” tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). ROTX este un indice ponderat cu capitalizarea free-float-ului si este diseminat in timp real. ROTX este un indice tranzactionabil si poate fi utilizat ca activ suport pentru derivate si produse structurate.
SCADENTA Scadenta este data la care emitentul de titluri de credit trebuie sa plateasca investitorilor sumele imprumutate, iar alte plati ale dobanzii se opresc.
SIMBOL DE TRANZACTIONARE (TRADING SYMBOL) Fiecare instrument financiar are asociat in sistemul de tranzactionare unui simbol de tranzactionare unic (cod), format dintr-o combinatie de litere si cifre. Spre exemplu, simbolul BVB pentru actiunile emise de Bursa de Valori Bucuresti, TLV pentru actiunile emise de Banca Transilvania.
SISTEM ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE (ALTERNATIVE TRADING SYSTEM, ATS) Este un loc de tranzactionare (segment al pietei de capital) numit si MTF – Multilateral Trading Facility. Prin comparatie cu PIATA PRINCIPALA sau PIATA REGLEMENTATA, un ATS este caracterizat, de regula, prin conditii de admitere mai permisive si, de asemenea, obligatiile de raportare ale emitentilor pot fi mai reduse, dar suficiente pentru a permite investitorilor sa ia decizii informate cu privire la respectivele instrumente. De cele mai multe ori, ATS-urile sunt dedicate listarii si finantarii societatilor mai mici si mai tinere, oferindu-le o alternativa de finantare si dezvoltare.
SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR (SAI) Societatea de administrare a investitiilor (SAI) reprezinta o entitate care administreaza unul sau mai multe FONDURI DE INVESTITII. O astfel de societate administreaza investitiile fondurilor, precum si portofolii individuale. Societatile de administrare a investitiilor functioneaza numai in baza autorizatiei emise de catre autoritatea nationala a pietei de capital, in Romania – Autoritatea de Supraveghere Financiara.
SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) In Romania, exista cinci Societati de Investitii Financiare denumite dupa cinci regiuni din Romania – SIF Banat Crisana (cunoscut sub denumirea de SIF1 – simbolul sub care se tranzactioneaza la BVB), SIF Moldolva (SIF2), SIF Transilvania (SIF3), SIF Muntenia (SIF4) si SIF Oltenia (SIF5). Toate cele cinci SIF-uri functioneaza si se comporta ca fonduri inchise de investitii care sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, iar pretul pe actiune variaza in functie de cerere si oferta. Daca un investitor doreste sa-si vanda detinerile la un SIF, trebuie sa le vanda prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti – ca orice companie listata, spre deosebire de un fond deschis de investitii la care unitatile de fond pot fi rascumparate de catre fondul insusi. Toate cele cinci SIF-uri au fost listate la Bursa de Valori Bucuresti in 1999 si sunt incluse in indicele BET-FI.
SOCIETATE DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE (SSIF) O firma de intermediere (numita si firma de brokeraj, sau chiar BROKER), autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care se comporta ca un agent, ai carei angajati, brokerii, executa ordine de cumparare sau vanzare in numele clientilor lor. Unele SSIF pot de asemenea tranzactiona pe cont propriu si se pot inregistra ca MARKET MAKERI. O firma de brokeraj percepe un comision pentru serviciile oferite si trebuie sa fie membru inregistrat al bursei de valori unde sunt tranzactionate titlurile de valoare (PARTICIPANT). Firmele de brokeraj, suplimentar fata de intermedierea tranzactiilor de vanzare si cumparare, pot de asemenea sa ofere si alte servicii de consultanta, recomandari de investitii, acordarea de credite pentru investitii si altele. Pentru lista brokerilor autorizati la Bursa de Valori Bucuresti, vezi: http://www.fluentinfinante.ro/draft/gaseste-un-broker.html.
SPECULATOR Cu referire la piata de capital, un speculator este un investitor care tranzactioneaza activ, urmarind sa inregistreze castig de pe urma variatiilor zilnice sau saptamanale ale instrumentelor financiare.
SPREAD Diferenta dintre cel mai mare pret de cumparare si cel mai mic pret de vanzare pentru un instrument financiar, la un moment dat. Cu cat o actiune este mai lichida, mai intens tranzactionata pe piata, cu atat spread-ul din piata tinde sa fie mai mic.
SUBEVALUAT Subevaluarea se refera la un instrument financiar pentru care pretul pietei este considerat prea scazut pentru fundamentele acestuia. Printre indicatorii utilizati pentru a determina daca un instrument financiar este subevaluat sunt raportul PER, potentialul de crestere, bilantul, etc. O actiune subevaluata este de asteptat sa inregistreze o majorare a pretului si a veniturilor la un nivel care sa reflecte mai bine situatia sa financiara si datele fundamentale, asadar probabil va primi o recomandare tip CUMPARA de la ANALISTI. Acest termen este opusul SUPRAEVALUAT.
SUPRAEVALUAT O actiune supraevaluata se tranzactioneaza la un pret curent care nu se justifica prin veniturile inregistrate sau previzionate, sau prin indicatorul PER, deci este de asteptat ca pretul acesteia sa scada. Este de asteptat ca o actiune considerata supraevaluata sa inregistreze un declin al pretului si al venitului generat la un nivel care sa reflecte mai bine pozitia sa financiara si fundamentele, asadar de obicei va primi o recomandare de tip VINDE de la ANALISTI. Acest termen este opusul actiuni SUBEVALUATE.
T+2 T+2 este o prescurtare pentru “DATA TRANZACTIEI + 2 zile” si se refera la DATA DE DECONTARE pentru tranzactiile cu instrumente financiare. Sub ciclul T+2, dureaza doua zile lucratoare de la momentul la care este achizitionata actiunea pana cand se realizeaza transferul de proprietate si actiunea respectiva se regaseste in portofoliul cumparatorului. Practic, dureaza doua zile lucratoare de la cumpararea (sau vanzarea) unei valori mobiliare, pana ca aceasta sa apara in contul de brokeraj al cumparatorului si ca banii platiti de cumparator (contravaloarea actiunii tranzactionate) sa apara in contul vanzatorului. Totusi, este important de stiut ca, desi instrumentul financiar o sa apara in contul cumparatorului dupa doua zile lucratoare, cumparatorul poate vinde imediat fara a fi necesar sa astepte. Pe de alta parte, pentru a beneficia de dividend sau de alte drepturi asociate unui instrument financiar, cumparatorul trebuie sa cumpere cu cel putin doua zile lucratoare inaintea datei de inregistrare corespunzatoare stabilirii listei detinatorilor care au dreptul la dividende sau la un alt drept asociat T+2 este un ciclu de decontare aplicabil in Romania si in Uniunea Europeana. DEPOZITARUL CENTRAL este institutia care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare tranzactionate la BURSA DE VALORI BUCURESTI.
TITLURI DE STAT / OBLIGATIUNI DE STAT Obligatiunile de stat (titlurile de stat) sunt titluri de credit emise de Ministerul Finantelor Publice si reprezinta imprumuturi ale statului in lei ori valuta. Titlurile de stat sunt purtatoare de dobanda, castigul din dobanda nefiind impozitat. La Bursa de Valori Bucuresti se tranzactioneaza titluri de stat cu diverse scadente sau maturitati.
TOLERANTA LA RISC Gradul de risc pe care un individ si-l poate permite sau cu care este confortabil atunci cand investeste. In termeni simpli, cu cat este mai mare potentialul de castig dintr-o investitie, cu atat mai mare este si riscul ca s-ar putea pierde bani. Inainte de a incepe sa tranzactionezi la bursa, BROKERUL iti va solicita sa completezi un chestionar pentru a determina toleranta ta la risc si profilul de investitor.
TRANZACTIONARE CONTINUA Este denumirea etapei sedintei de tranzactionare in care sunt introduse ordine si se inregistreaza tranzactii.
TRANZACTIONARE LA INCHIDERE (TRADING AT LAST) Este o etapa a sedintei de tranzactionare pe PIATA PRINCIPALA a BVB si in care pot fi introduse ordine si inregistrate tranzactii la un pret unic, PRET DE INCHIDERE.
TRANZACTIONARE PE MODELUL LICITATIE Spre deosebire de TRANZACTIONAREA CONTINUA, in modelul de tranzactionare pe baza de licitatie, sedinta de tranzactionare pentru simbolul respectiv este in cea mai mare parte in faza de PRE-DESCHIDERE. O actiune este tranzactionata fie utilizand modelul de tranzactionare continua, fie pe modelul licitatie, conform selectiei BVB, pe baza lichiditatii simbolului respectiv. Orarul de tranzactionare la BVB, cu toate etapele si momentele sale, este disponibil pe pagina de internet a BVB: www.bvb.ro.
VALOARE NOMINALA (FACE VALUE sau PAR VALUE) Valoarea nominala este o valoarea declarata, corespunzatoare unei actiuni sau obligatiuni. Pentru actiuni, reprezinta contributia initiala a actionarilor fondatori, pe o actiune sau valoarea pe actiune determinata cu ocazia unor reevaluari ale companiei. Pentru obligatiuni, valoarea nominala reprezinta suma de bani pe care compania emitenta a imprumutat-o si promite sa o plateasca la data scadentei, corespunzatoare unei obligatiuni. Valoarea nominala – cunoscuta si sub denumirea de face value sau par value, este de cele mai multe ori diferita de pretul de piata al instrumentului financiar, acesta din urma fiind determinata in piata, de raportul cerere – oferta.
VALOAREA ACTIVULUI NET (VAN) Termenul este utilizat pentru a reflecta valoarea totala neta a activelor unui fond de investitii. Daca raportam valoarea aceasta la numarul de unitati de fond emise, se obtine VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN).
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) Valoarea unei unitati de fond. Valoarea activului net se calculeaza insumand valorile curente de piata ale tuturor instrumentelor financiare detinute de fond din portofoliu, adaugand numerarul si orice alt venit incasat, din care se scad datoriile si se imparte rezultatul (activele nete totale) la numarul unitatilor de fond aflate in circulatie. Acesta variaza de la o zi la alta in functie de numarul vanzarilor si al rascumpararilor din ziua respectiva. Societatile de administrare a fondurilor calculeaza valoarea activului net o data pe zi.
VALORI MOBILIARE Din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezinta acele active nebancare de capital negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrisuri in cont care confera detinatorilor drepturi egale. Cele mai des uzitate si cunoscute valori mobiliare sunt ACTIUNILE si OBLIGATIUNILE.
VANZAREA IN LIPSA (SHORT SELLING) Vanzarea actiunilor pe care vanzatorul nu le detine la momentul vanzarii, dar pe care trebuie sa le aiba in cont la momentul decontarii tranzactiei, cu anticiparea obtinerii unui profit bazat pe diferenta dintre pretul (mai mare) obtinut din vanzarea scurta si pretul (mai mic) platit pentru cumpararea ulterioara a acestuia. Short selling-ul sau Vanzarea in lipsa presupune imprumutul acțiunilor si vanzarea lor, urmand ca ulterior, un numar egal de acțiuni sa fie cumparate din piața si restituite. Daca prețul acelei acțiuni scade, asa cum spera cel care le-a imprumutat, acesta va obține un profit rezultat din diferența dintre prețul acțiunilor la momentul vanzarii si prețul la momentul cumpararii, pentru a fi restituite. Totusi, daca prețul acțiunilor creste, investitorul va inregistra o pierdere, fiind nevoit sa cumpere acelasi numar de actiuni la un pret mai mare decat cel la care le-a vandut.
VINDE (SELL) Una din cele trei tipuri de recomandari ale unui analist (pentru celelalte, vezi PASTREAZA si CUMPARA). Aceasta recomandare are la baza concluziile analistului ca instrumentul financiar este supraevaluat si exista premisele ca pretul acestuia sa scada pe termen scurt.
VOLATILITATE In piata de capital, termenul se refera la variatii mari si bruste ale pretului unui instrument financiar.
WARRANT-urile Warrant-urile sunt instrumente emise de institutii financiare si create pe baza altor instrumente sau active, ca de exemplu o actiune, un indice bursier, un cos de actiuni, o marfa, acestea purtand denumirea generica de ACTIV SUPORT. Odata ce un investitor cumpara un warrant, acest instrument ii ofera titularului, dreptul (dar nu si obligatia) de a cumpara sau de a vinde activul suport la un anumit pret. Acest pret se numeste „pret de exercitare”. Warrant-urile se tranzactioneaza pe pietele spot, la fel ca actiunile, fara a se utiliza conturi in marja sau a se emite apeluri in marja. De cele mai multe ori warrant-urile se emit cu o anumita maturitate, de pana la un an, dar exista posibilitatea ca emitentul sa stabileasca si maturitati mai lungi.

Vezi reducerile de sezon din magazinele:

eMag , Evomag , Libris , Vegis , QuickMobile , FashionDays


Nu uita sa dai SHARE daca ti-a placut acest articol!


Investește la bursă prin:

67% din conturile CFD de retail pierd bani

NOTE & Risk warnings: Your capital is at risk. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.17% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. I AM NOT A FINANCIAL ADVISOR and THIS IS NOT INVESTMENT ADVICE. I am just sharing my opinion and views alone on the market. What you do with your own money is your own responsibility. Seek a licensed CPO or financial advisor before you make any investments. Any references to historical price movements or levels is informational and based on external analysis and we do not warranty that any such movements or levels are likely to reoccur in the future. The financial services provided by this website carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose. Please be advised that certain products and/or multiplier levels may not be available for traders from EEA countries due to legal restrictions.

In ce investim la bursa ?

Investeste in actiuni la bursa:
Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.