Smarter_way_USA

Stock option plan si alte avantaje de natura salariala acordate angajatilor – implicatii fiscale

In linii generale, avantajele in bani sau in natura acordate angajatilor se considera ca fiind beneficii de natura salariala asimilate salariilor, si sunt taxate ca atare, cu impozit pe venit si contributii sociale.

Reamintim ca incepand cu 1 ianuarie 2018, cota de impozit pe venit este de 10%, iar contributiile sociale aplicabile sunt urmatoarele :

CAS (in totalitate in sarcina angajatului, pentru conditii normale de munca) in cota de 25% ;CASS (in totalitate in sarcina angajatului) in cota de 10%;Contributia asiguratorie pentru munca (in totalitate in sarcina angajatorului) in cota de 2,25%.

Exista si cazuri in care unele avantaje acordate angajatilor pot sa nu fie taxabile la momentul acordarii lor, cum ar fi planurile de stock-option. Am pus detalii mai jos.

Stock-option plan

Conform Codului Fiscal (Legea 227/2015, art. 7 punctul 39), planul de stock option are urmatoarele caracteristici:

Este un program initiat in cadrul unei persoane juridice prin care se acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectiva.Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie sa cuprinda o perioada minima de 1 an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia.

De la ultima modificare a acestei definitii din Codul fiscal, inslusiv SRL-urile ar putea avea implementate planuri de stock-option care sa se incadreze pe aceasta definitie. De asemenea, se pot acorda si actiuni ale afiliatilor, nu doar ale entitatii care initiaza planul de stock-option.

De regula, programele de motivare pe termen lung a angajatilor prevad anumite conditii sau criterii de performanta care trebuie sa fie indeplinite de angajati pentru a putea beneficia de program, cum ar fi :

Sa aiba o anumita vechime in companie (adica sa ramana in companie, 2, 5, 10 ani, etc.) ;Sa fie depasiti anumiti indicatori financiari ;Sa fie depasit un anumit nivel al cifrei de afaceri, etc

In cazul in care programul de motivare al angajatilor se incadreaza la categoria de stock option plan conform definitiei din Codul fiscal, atunci sunt si niste avantaje fiscale, in sensul ca beneficiile primite de angajati in cadrul acestui stock option plan nu vor fi impozabile din perspectiva impozitului pe venit si a contributiilor sociale la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora (art 76, alin. 4, lit r si art. 142 lit. p, din Codul Fiscal).

Din art. 94, alin. 3 din Codul Fiscal rezulta ca impozitarea acestora se va face abia la momentul in care angajatul va vinde actiunile respective primite.

Astfel, angajatul, persoana fizica, va plati impozit pe castigurile de capital realizate din vanzarea actiunilor obtinute in cadrul unui stock option plan la momentul vanzarii acestora.

Prin urmare, daca actiunile sunt primite in cadrul unui stock option plan care respecta caracteristicile din definitia din Codul Fiscal, inclusiv perioada minima de un an dintre momentul acordarii si momentul exercitarii optiunii de a cumpara actiunile la pretul preferential, impozitarea nu intervine momentul acordarii optiunii, si nici la momentul exercitarii acesteia, ci va interveni doar la momentul vanzarii actiunilor primite.

Valoarea fiscala a actiunilor in vederea determinarii castigurilor de capital la momentul vanzarii va fi pretul preferential sau zero, daca actiunile au fost primite cu titlu gratuit.

Castigurile de capital vor reprezenta diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea fiscala, si vor fi impozitate la nivelul persoanei fizice cu impozit pe venit si eventual CASS, daca sunt indeplinite anumite conditii, respectiv este depasit plafonul anual situat in prezent la 22.800 lei.

Mentionam ca pentru incadrarea in plafonul anual de 22.800 lei pentru CASS, se iau in calcul, pe cumulat, urmatoarele venituri obtinute de persoane fizice: venituri din investitii (aici se incadreaza si veniturile din vanzarea actiunilor obtinute in cadrul planului de stock-option), venituri din activitati independente, venituri din asocieri cu persoane juridice, venituri din agricultura, silvicultura si piscicultura, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venituri din alte surse.

La nivel de companie, la calculul de impozit pe profit, cheltuielile ocazionate de implementarea unui stock-option plan sunt in principiu deductibile.

Codul fiscal prevede ca sunt nedeductibile (art. 25, alin. 4, lit. q) „cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor, daca acestea sunt impozitate conform titlului IV”.

In practica exista doua interpretari in cazul unui stock option plan:

Le vom considera cheltuieli deductibile pentru ca la nivel de angajat au fost impozitate conform titlului IV, atat doar ca titlul IV prevede ca nu se impoziteaza la momentul acordarii beneficiilor si nici la momentul exercitarii optiunii. Ele vor fi impozitate in mainile persoanei fizice la vanzare.Spread-ul, respectiv diferenta dintre valoarea de piata a actiunilor la momentul exercitarii optiunii si pretul preferential platit de angajat, este nedeductibil la acest moment, si va fi deductibil abia la momentul in care persoana fizica va vinde actiunile. Atat doar ca in practica compania nu are control si nu prea are cum sa urmareasca cand va avea loc vanzarea, prin urmare spread-ul ramane nedeductibil.

Varianta a doua este cea mai prudenta din punct de vedere fiscal, insa consideram ca exista argumente pentru ambele variante.

De notat ca daca planul de motivare pe termen lung al angajatilor nu se incadreaza in definitia pentru stock option plan din Codul fiscal, atunci actiunile acordate angajatilor reprezinta avantaje de natura salariala taxate ca atare cu impozit pe venit si contributii sociale. Baza impozabila va fi valoarea de piata de la momentul acordarii efective sau diferenta dintre valoarea de piata si pretul preferential platit de angajati, daca acestia nu le primesc cu titlu gratuit.

La calculul de impozit pe profit vor fi cheltuieli deductibile atat timp cat au fost impozitate la nivel de angajat. Cu mentiunea ca daca au fost luate nedeductibile la calculul de impozit pe profit si nu au fost impozitate la angajat, ramane riscul ca la o inspectie fiscala sa fie determinate impozit pe venit si contributii sociale suplimentare de plata, plus dobanzi si penalitati de intarziere.

Autor: Ina Tornea, ADIT


Vezi reducerile de sezon din magazinele:

eMag , Evomag , Libris , Vegis , QuickMobile , FashionDays


Nu uita sa dai SHARE daca ti-a placut acest articol!


Investește la bursă prin:

76% din conturile CFD de retail pierd bani

NOTE & Risk warnings: Your capital is at risk. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 79.17% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. I AM NOT A FINANCIAL ADVISOR and THIS IS NOT INVESTMENT ADVICE. I am just sharing my opinion and views alone on the market. What you do with your own money is your own responsibility. Seek a licensed CPO or financial advisor before you make any investments. Any references to historical price movements or levels is informational and based on external analysis and we do not warranty that any such movements or levels are likely to reoccur in the future. The financial services provided by this website carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never invest money that you cannot afford to lose. Please be advised that certain products and/or multiplier levels may not be available for traders from EEA countries due to legal restrictions.

In ce investim la bursa ?

Investeste in actiuni la bursa:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.