Banca Carpatica, din cauza reducerii portofoliului de credite si accelerarii procesului de de­zinvestire, este de un an si jumătate pe pierderi: in 9 luni, minus 37 mil. lei

Soldul creditelor, mai mic cu 19% la 639 mil. lei. Veniturile nete din dobânzi, minus 14% n Cheltuieli cu provizioane mai mari cu 235%. În T3 pierderea este de 11 milioane lei. Active mai mici cu 11% în nouă luni la 2,7 mld. lei.

Banca Comercială Car­pa­tica (BCC), primul emi­tent de pe segmentul prin­cipal care şi-a anun­ţat rezultatele, a avut pierderi de 37 mil. lei în nouă luni, faţă de un rezultat negativ de 27 mil. lei în ia­nuarie-septembrie 2015. În T3/2016, Carpatica, care şi-a mutat sediul de la Sibiu la Bucureşti în vară, a avut pierderi de 11 mil. lei.

Rezultatul negativ a fost cauzat de reducerea veniturilor totale bancare (adică cele de exploatare) cu circa 14% la 76 mil. lei şi de provizioanele de trei ori mai mari, de circa 35 mil. lei, pe fon­dul curăţării bilanţului de credite neper­formante. Carpatica, cu 204 mil. lei capitalizare, este astfel de 18 luni con­secutive pe pierdere. Ultimul rezul­tat pozitiv a fost înregistrat în T1/2016, de 0,6 mil. lei.Azi va recomandam:


Investeste in actiuni ($200 minim):Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *